CORAL

Luis escribe hoxe desde Ourense. A Coral «As Lagoas-Portovello», está formada por un grupo de mulleres e homes que buscan na música unha diversión, por iso préstanse voluntarios para participar desinteresadamente alí donde os chaman: festas, misas, centros culturais. Así teñen paseado unha boa parte da provincia de Ourense. Levan consigo un amplo repertorio de … Continue reading "CORAL"

Read More