ELECCIONS O CONCELLO DE CASTRELO.

Para o día 22, está sinalada esta data, para que os veciños de Castrelo de Miño, depositen as papeletas, có fin de elexir á nova Corporación, formada por nove concelleiros, por un período de catro anos. A disputa está centrada entre catro candidaturas: Bloque Nacionalista Galego, encabezada polo actual alcalde Xurxo G. Méndez, veciño de Prado. Partido Popular, … Continue reading "ELECCIONS O CONCELLO DE CASTRELO."

Read More