VOTACIÓNS AUTONOMICAS EN MACENDO

DESDE ALBÍN, CAPITAL DE MACENDO, ESCRIBE «O PROFESOR» Aínda que xa pasaron uns días, vou dar información do resultado das Votacións autonómicas, na parroquia de Santa María de Macendo, tamén no concello de Castrelo de MIño, para información dos veciños ausentes e non ausentes.   Na Parroquia de Macendo, os resultados foron os seguintes: Partido … Continue reading "VOTACIÓNS AUTONOMICAS EN MACENDO"

Read More