CASTRELITO O TOUREIRO DE CASTRELO DE MIÑO

C A S T R E L I T O

CASTRELITO, (fotografía de Ourense no tempo).

«Xesús Alonso Montero, nacido en Vigo, niño en Ventosela, aprendió gallego en aquellos tiempos, en los que el vecino  Castrelo tenía fama Manuel Rodríguez Trabazos “Castrelito”, el único
torero orensano que reconoce Cossio, que nunca del Ribero se hubiere esperado
tal cosa.”


Consello Social – Universidad de
Vigo. Ernesto Pedrosa Silva. Acto de presentación del proyecto AGRA.COMENZANDO


O meu interese polo toureiro “Castrelito” deu comezo cando atopei un artigo
no xornal ourensán “La Región”, “La Región hace 50 años”, foi medrando cando
comentei o asunto co meu vello amigo Higinio –faleceu xa fai anos-, que
coñecera na mocidade  a “Nonó” –un dos
personaxes da “Esmorga” de Blanco Amor-, tamén me foi contando a paixón e
entusiasmo con que se vivía en aquel pequeno Ourense as toureadas de
“Castrelito”. Outra casualidade foi que tomando un café en Castrelo con un
veciño resultou ser  sobriño do toureiro
e que vivira con el en Madrid como estudante.


Os anos 20 e parte dos 30, Ribadavia e o Ribeiro pasan por bos tempos, son
épocas de boas colleitas, expórtanse viños e augardentes, faise “o tostado”, e
ata algún atrévese o “champaña”. Unha nova ponte de ferro cruza o río por
Castrelo. “Agüistas”, que veñen da fora, beben e mergúllanse nas pozas e
mananciais de augas curativas.

TARXETAS DA EMPRESA DOS PAIS DE CASTRELITO E FOTOGRAFÍAS, do blog de Benito.O día 29 de xuño do ano 1901, ás cinco da tarde, ven a este mundo un neno ó
que lle poñen o  nome de Manuel
Rodríguez Trabazos, no pobo de Santa María, onde viven os seus pais, Rafael de
profesión propietario, natural tamén de Santa María, e Ramona de profesión
labradora,  natural do pobo de
Nogueiredo, segundo consta na acta de nacemento do Concello. Cossío escribe “…
estudia muy bien la Primera Enseñanza y se dedica al comercio, por ser sus
padres comerciantes, pero le invade la afición al toreo…”

Neste pobo de Santa María, como vemos, nace este fillo de acomodados
veciños,  vive os anos de neno e mozo,
pero a afección ó toureo tíralle de moi novo, facendo escapadas á provincia de
Salamanca – terra  de labregos, gandeiros
e toureiros-, dando alí proba de grandes habilidades. Ó pouco tempo xa o vemos
como novillero percorrendo boa parte da xeografía nacional cheo de valentía e
temeridade, sorprendendo a todos por ser galego, terra onde a profesión dos touros
non se dá. “Castrelito” pon la paixón que fai renacer en Galicia e sobre todo
na provincia ourensá a afección ó toureo. Empresarios montan prazas no só na
cidade, senón tamén nas vilas: Xinzo, Ribadavia, Verín… nas que el está sempre
presente.O toureiro de Castrelo sufriu moitos revolcóns e collidas, algunhas delas
moi graves –proba da súa valentía-, despois de pasados non moitos anos
retirouse instalándose en Madrid e dedicándose os negocios con notable éxito.
Volvendo a Cossío, que remata escribindo: “… es muchacho correcto, serio,
formal, bueno y muy instruido”.VAI PARA TOUREIRO


Temos información que con 21 anos escapa a provincia de Salamanca para
entrenar nos ferradoiros e tentas –xa que en Galicia non existen-, para
continuar logo nas provincias andaluzas.


Castrelito –escriben os xornais- é home forte e simpático, con gañas de
darse a coñecer, facendo faenas formidables, a forza de vontade e valor vaise
abrindo paso no mundo dos touros, mentres a súa nai –como tódalas nais-,
sofre  temendo polo seu fillo ante os
perigos que se presentan.


9-3-1923. “La Región” de Ourense
9-3-1998. “Historia en cuatro tiempos”. Hace 75 años.


“El torero “Castrelito”, natural de Castrelo de Miño, M. R., viene a pasar
unos días con su familia después de entrenarse en Salamanca en varias tientas a
las que lo invitaron ganaderos de aquella ciudad. Como novillero ha derrochado
valor y arte”.


23-3-23. “El Orzán”. “Un torero
gallego el Castrelito”.


En el periódico salmantino “La
Voz de Castilla”, leemos el siguiente suelto.


“… ultimamente ha llegado a esta hospitalaria capital un muchacho fuerte,
simpático, con facultades y ganas de darse a conocer entre los ganaderos. Ha
nacido en la Región menos torera de España, en Galicia, pero eso no es óbice
para que el nuevo diestro en cuestión llamado M. R. “Castrelito”, joven
perteneciente a distinguida familia gallega, haya pasado sus fatigas toreando
cuantas reses pudo, hasta conseguir vestir el traje de luces el 25 de julio en
Carrión… dos novillos a los que toreó y mató valientemente. El éxito obtenido
ha dado lugar A GRANDES DISGUSTOS FAMILIARES, que el nuevo torero aguantó
valientemente para dedicarse de lleno a la peligrosa profesión.”


9-2-24. “El Orzán” de La Coruña.
El sucesor de “Celita”, M. R. “Castrelito”.


“… de Salamanca nos llegan ahora noticias que corraboran la felíz
disposición de Manuel para el arte del toreo… es cierto que nadie es profeta en
su tierra… hasta “Celita”, que nació en Sarria y adiestrado en Madrid salió un
buen matador de toros, está probado que los gallegos fuera de casa ganan el
cien por cien.


… veamos lo que dice “El Adelanto”… en la tienta de D. Argimiro Tabernero
de Salamanca se distinguió  el novillero
gallego “Castrelito, y vaya arte y valor de este muchacho le echó a los
becerros, basta decir que en una vaca ligó seis pases naturales, terminando con
un pecho formidable, todo hecho con la zurda, mejor dibujados que lo pudiera
hacer el gran “Chicuelo”. Todos tributamos una clamorosa ovación y le paseamos
a hombros por la placita.


Se nos ocurre una pregunta ¿No sería mejor al animoso muchacho dedicar su
tiempo al futbol tal como van las cosas… pues en  también se gana dinero entre patada de amigo
y cornada de toro la elección no es dudosa”.


3-12-1924.(Touradas). “El
Compostelano). Castrelito.


“…segue por terras de Salamanca poñéndolles medo os cornúpetos”.O toureiro
de Castrelo de Miño (Ourense), Manolo Rodriguez “Castrelito”,


Así o di La Voz de Castilla, de
quen son estas líñas:


“Entre os innumerabeis toureiros que pasan o inverno no campo salamanquino,
logróu destacarse o xove e notabel novilleiro Manuel Rodríguez “Castrelito”. No
ferradeiro e tienta da vacada de D. Domingo e D. Cayetano García de Navalperal,
celebrada días pasados, “Castrelito” fixo faenas boísimas, nomeadamente ca
muleta, que manexa con arte e dominio. Señalóu a sorte de voapé admirablemente.


“Castrelito”, sen dúbida, toureará moito este ano, pois entre os afeizoados
salamanquinos que o viron deixóu sabor de gran toureiro..”.


Está de nora boa o seu apoderado e exmatador “Celita”.


27-2-25.” El matador de novillos “Castrelito”, nos dicen que salió de
Madrid para Andalucía donde permanecerá algunos días entrenandose en varias
ganaderías… tiene un apoderado en la Corte (Madrid)”.


1-3-25. (Touradas). “El Heraldo
Gallego”. Ribadavia. Foise “Castrelito” .


“Da súa casa de Castrelo De Miño, saíu para Salamanca, o coñecido
novilleiro Manuel Rodríguez (a) “Castrelito”, onde permanecerá uns días
entrenándose, seguindo logo viaxe a Madrid e despois a Córdoba e Sevilla,
facendo alí facultades durante uns meses, para dar bo principio á vindeira
tempada de touradas”.


7-4-26. “El Pueblo Gallego” de
Vigo. Castrelito en Salamanca.


“Ayer en el exprés salió para Salamanca, el valiente diestro coletudo, M.
R. “Castrelito”, que va a tomar parte en una tienta de un afamado ganadero.
Luego seguira viaje a Madrid”.

CARTEL PARA A CORRIDA DE TOUROS NO ANO 1926

THE TIMES (Madrid) 15-6-25. ¡Ya
tiene sucesor Celita¡


“Levantar una plaza de Toros en Orense, era tan difícil como alzar una padoga
en el Vaticano o una catedral en Axdir. Y sin embargo el milagro se ha
hecho. ¿Quién los hizo?


Un chaval de Castrelo de Miño que hará unos años leyó unas coplas en las
que se hablaba de Pacomio; sintió el picotazo de la afición, y se dijo: “Yo
quiero ser torero”. Y lo es, ya lo creo que lo es. A fuerza de voluntad y de
valor se va abriendo paso…


En Orense, donde despertó Castrelito a la dormida afición, toreó el
domingo, y con el capote, los rehiletes y la espada, se mostró digno heredero
de los arrestos de su paisano Celita, siendo constantemente ovacionado”.

 LEVANDO O NOME DE CASTRELO POR
ESPAÑA ADIANTE.


Cando o fútbol no se lle daba a importancia de hoxe, as touradas eran  a principal afección en boa parte das cidades
e pobos de España. As festas patronais e outras moitas, e cando non eran
festas, contaban sempre cas corridas de touros, xa fora en prazas fixas,
portátiles de madeira ou cercando as prazas públicas. A festa para moitos
comezaba días antes ca preparación, homes con traxe andaluz e sombreiro
“cordobés”, mulleres con traxes tamén andaluces, mantillas, peites e flores
adornando a cabeza, logo horas antes montados en cabalos, en carros engalanados
con flores e naturalmente a maioría a pé, acudían á praza. Mesturábase afección
con paixón, berros e aplausos dabondo, medrados cos pasodobres da banda de
música. Os toureiros, que como tódolos artistas, teñen tardes boas e malas –os
touros tamén  poden levarlle a unha boa
ou mala faena-, estaban sempre expostos a todos estas contrariedades.


Nos anos como profesional, Castrelito percorre –durante a tempada- boa
parte da xeografía nacional. Tourea entre outras moitas prazas en Tejares y
Hoyo de Pinares (Salamanca), Vallecas, Manzanares y Tetuán (Madrid),
Socuéllamos, Mieres (Asturias), Calzada del Campo, Málaga, Villanueva,
Valladolid, Albacete, Barcelona (3 corridas), Aguilafuerte, Zaragoza, San
Martín de la Vega, Cuenca, Mocejón… Castrelito e volteado moitas veces e en
varias sae ferido da praza, na do ano 1929 recuperase pronto, no ano 1934 foi
ferido de gravidade.


No ano 1936 ten a intención de tomar a “alternativa” na praza de touros da
Coruña, pero o comezo da Guerra, fai que non poida celebrarse. No ano 1940, na
praza de Guadarrama, decide retirarse definitivamente do mundo dos touros.
Volve no ano 1957, para participar na festa con toureiros galegos, onde e
collido.


Castrelito acompañada da cuadrilla, levou o nome de Castrelo, de Ourense e
de Galicia por España. Os afeccionados por aí adiante para animalo chamábanlle
“Gallegote” e cantábanlle cantigas galegas.1921. Rafael Salgado. “Castrelito comenzó su andadura oficial en
le mundo de los toros, allá por el 1921 en la plaza de toros de Pontevedra,
aportando algo de seriedad a los espectáculos cómicos, tan de moda en aquellos
tiempos.”


30-5-22. Pontevedra.


“Festival tourino a beneficio del “Asilo maternal siervas de María”,
estoqueará otro joven ya conocido aficionado gallego M. R. “Castrelito”.


22-4-24. “La voz de Castilla” de
Salamanca.


“Las novilladas del domingo en Tejares. En cuanto al debutante Castrelito,
el mejor favor que se puede hacer, y nosotros que casi tenemos amistad con el,
estamos en el caso de aconsejarle que se dedique al negocio de los vinos, que
explota con positivo éxito su excelente familia. Decirle otra cosa sería seguir
recibiendo porrazos sin honra ni provecho”.


5-6-26. “Diario de Pontevedra”.


“En la plaza de toros de Orense, se hicieron grandes reformas, a fin de dar
cabida. El día 21 fiesta de San Lázaro, se celebrará el primer espectáculo taurino,
toreará “Castrelito” y “el Niño de la Audiencia”


13-6-25. “Inauguración de la nueva plaza de Orense, en el campo de Loña,
utilizado como campo de futbol”.  (hoy
pabellones militares).


13-6-25. “El Pueblo Gallego” de
Vigo. Orense.


“La novillada del lunes en el improvisado circo de la carretera de la
Lonia. La plaza estaba rebosante de mujerío espléndida e típicamante ataviada,
dando la nota de color castizo a la fiesta. Castrelito fue el heroe de la
tarde… hubo reboleras, faroles, toreo de frente, por detrás y el delirio. Con
la muleta no digamos: una gran faena sobresalió un natural ligados con un pecho
magistral, para terminar con el monstruo de un pinchazo hondo… ovación, concesión
de oreja y vuelta al ruedo”.


15-6-25. Orense, “El ganado de Clairac desigual. Cuchot tuvo
que
habérselas con dos novillos
malísimos que rejoneó y mató como pudo. Castrelito estuvo valiente, toreó y
bandarilleó bien y no pasó de regular en el estoque”.


16-6-25: Orense, “Castrelito mal”.


26-7-25. “El Pueblo Antelano”,
Ginzo de Limia, de “A prensa en Xinzo de Limia (1911-1925)” por Martínez
Cerredelo, Edelmiro.


“La corrida da comienzo a la hora anunciada en medio de una concurrencia
grande… el segundo de cornamenta no está de todo mal, y esto sin duda fue lo
que hizo temer a Castrelito. Es mansote de verdad; apenas si enviste, al fin
consigue capearle para lucirse en una verónica que se aplaude.


Castrelito huye del bicho que es un primor, más de una vez, asustado, salta
la barrera sin que el buey-toro lo siga. Hay voces de protesta por parte del
público que pide que se retire ante lo maleta que se está portando… Castrelito
está muerto de miedo.


En el cuarto, Castrelito quiere portarse… el bicho se presta y hace algunas
verónicas que se aplauden, en unión de otros lances de fantasía… perdido el
miedo da unos capotazos casi tocando a la fiera el tetuz…”.

12-8-25.” Socuéllamos y con lleno completo se ha celebrado la novillada de
feria. Castrelito estuvo mas bien en sus dos toros, siendo aplaudido”


Castrelito e os touros, di
“Informaciones” de Madrid.


“En Socuéllamos… Castrelito tivo unha gran tarde. Toreóu co capote e a
muleta de modo superior, amosando que é un toureiro que pode chegar a ser
figura. Especialmente no seu segundo toro fixo unha faena de naturais e de
peito. Aplaudíuselle. A hora de matar fixoo corto e recto. Cortou a orella do segundo
novillo”.


16-1-26. “El Orzán” de la Coruña.


“Orense. Una empresa formada por unos cuantos amantes del arte de
“Cúchares” se hizo cargo de la plaza de toros. La inauguración de la  temporada será el día de San Lázaro, con una
novillada en la que probablemente actuará, en unión de otras figuras nuestro
paisano Castrelito”.


23-3-26: “Orense, Castrelito estuvo bien en sus dos toros. Muy voluntarioso y
muy aplaudido”.


14-9-26. “El Pueblo” de Valencia.


“Ribadavia. “Castrelito”
tuvo  una gran tarde, fue ovacionado,
cortó orejas y rabo y salió a hombros”.


21-9-26. “El Pueblo” de Valencia.


“En Vallecas. Castrelito de Orense, nuevo en esta plaza tuvo un éxito
grande como torero y como matador seguro, ovacionado”.


29-6-27. Mieres.” Castrelito cumplió y fue aplaudido”.


3-9-27: “En Arenas, el único matador, alcanzó un gran éxito. Cortó la oreja en
el primero, con los demás estuvo valiente”.


9-10-27. “Manzanares: los diestros estuvieron superiores”.


23-7-28: en Tetuán (Madrid),” Castrelito estuvo voluntarioso, siendo cogido
muchas veces sin consecuencias”.
”, da
la actuación


1928, “El Heraldo de Madrid cuenta de M. R. “Castrelito” en el
Hoyo de Pinares “donde salió a hombros el torero gallego”.


24-7-28: En Tetuán (Madrid): “Castrelito… tuvo algunos momentos de lucidez
y matando no se hizo pesado, fue aplaudido, en el cuarto se le volvió el santo
de espaldas, fue una precaución desmedida”.


8-1-29, “Calzada del Campo,
Castrelito, resultó entretenida”.


24-10-29. ABC de Sevilla.


“Continúan avanzando rapidamente en su recuperación, los diestros Enrique
Torre, Castrelito y Escudero2-6-30. “La Correspondencia” de Valencia.”


Málaga” Castrelito superior, dio la vuelta al ruedo en sus dos novillos”.


10-6-30. “EL PROGRESO”  de Pontevedra. La novillada del domingo.


“ M. R. “Castrelito” ha constituido la nota culminante de este festival. No
ha tenido faenas maestras, pero en todo momento ha hecho demostración  de un arrojo sin límite que el público
aplaudió freneticamente… con el capote, con las banderillas, con la muleta y el
estoque ha estado formidable. Dio pases de todas clases, incluso de rodillas…
sufrió dos cogidas, una de ellas en el último toro, de importancia, pero no
consintió ser retirado del ruedo hasta terminar la faena… se le concedió las
orejas del último bicho”.


21-7-30. “La Correspondencia” de
Valencia.


“En Villanueva, Castrelito muy valiente, oyó grandes ovaciones y fue
orajeado”.


26-7-30:” Valladolid, Castrelito estuvo regular”.

16-8-30. “Albacete: Castrelito y Charnela cumplieron”.


30-9-30- ABC de Sevilla.


“Barcelona, en la Monumental… Castrelito estuvo valentísimo, casi temerario
en el primero, pero ignorante, por milagro se salvó del hule. Se aplaudió en
extremo a la voluntad y valentía… en el segundo volvió a estar valiente pero
deslucido… le trasteó con valentía matándole de un pinchazo y una estocada.
Cogida sin consecuencias”.


6-10-30. Barcelona, “ Castrelito actuando de sobresaliente”.


1931:” Aguilafuerte. Castrelito único matador las dos tardes, muy valiente
y artista. Ovacionado cortó dos orejas”.


19-7-32. Barcelona. “Castrelito mal en sus dos toros. De Castrelito
poco bueno se podría decir, y me lo callo, para no tener que hablar de los malo”.


19-8-33. Zaragoza: “Castrelito estuvo regular en el primero y
bien en el segundo, cortó oreja”.


12-6-34. “El Pueblo Gallego” de
Vigo.


“ La novillada del domingo en Pontevedra, festival taurino organizado por
la Asociación de la Prensa de Vigo. Ocuparon en palco presidencial las
bellísimas señoritas Mis Vigo 1934 y Mis Coruña 1934. Castrelito estuvo
valentísimo, matando con dos estocadas buenas. En su arrojo fue volteado por el
bicho sin más consecuencias que la rotura del pantalón”.


6-8-34. Zaragoza: “regular en sus dos novillos”.


3-10-34. “La Libertad”.


El Escorial. “Castrelito”, cornada grave en una pierna… ovacionado”.


19-12-34. “La Voz” (periódico
republicano). “Castrelito convaleciente”.


“Convaleciente el novillero M. R. “Castrelito”, herido de gravedad en una
pierna el pasado día 30 de septiembre, en franca convalecencia, ha podido
abandonar el sanatorio de toreros y trasladarse a su domicilio”.


30-4-35: “Castrelito reaparecía después de una grave cornada, que sufrió al
final de la temporada anterior”.


30-4-35,  “S. Martín de la Vega,
Castrelito muy valiente cortó una oreja”.

3-8-35: “La Voz de Cuenca”: “Castrelito muy valiente”.

6-8-35. Albacete: M. R. “Castrelito”, cumplió”.

«paseillo» na praza  de touros de Albacete.


6-8-35: Albacete, “Castrelito y Tirado estuvieron bien”.


11-9-35: “en Mocejón, Castrelito valiente en la capa y muleta y superior
matando…fué ovacionado, cortó  orejas”.


1936. Rafael Salgado. “Cuando se encontraba en lo más alto de su
carrera y se hablaba de tomar la alternativa (para ser matador de toros), los
sucesos de 1936 vinieron a truncar sus deseos. Estaba previsto que Marcial
Lalanda le diera la alternativa en la plaza de la Coruña en agosta del 36.”


1940. Rafael Salgado: “Castrelito se retiró en la plaza de toros
de Guadarrama, en presencia de dos miembros de la familia más taurina del país,
Pepe y el jovencisimo Antonio Bienvenida.”


6-11-57. “La Noche” de Santiago.


“O día 1 de xuño repítese a novillada en Pontevedra, co orensano M. R.
“Castrelito”, “Barrera II” y el “Niño de la Categoría”. “Castrelito” resultou
collido e estivo varios días nun sanatorio.”.C A S T R E L I TO, O HOME


Como xa dixemos Castrelito levou o nome de Castrelo por España adiante,
onde se atopaba cos segadores galegos que ían a Castela, pero tamén foi un home
moi popular, “La Voz de Castilla” dice: “Ultimamente ha llegado a esta
hospitalaria ciudad –Salamanca- un muchacho fuerte y simpático con facultades y
ganas de darse a conocer…”.


Non temos moitas noticias da súa vida fora das profesionaes. No Centro
Artístico de Ribadavia celébrase un gran banquete para homenaxealo e lembrar a
súa nai. Mostra xenerosidade axudando  a
un afeccionado ferido e tamén doando un copa de prata para un encontro de
fútbol. En Madrid forma parte, como vocal, da “Asociación de Toreros”, que ten
como fin axudar os toureiros e familias necesitadas.


Deixado o toureo e dedicado ós negocios –que fóronlle bastante ben-, a súa
casa en Madrid é lugar de visitas e lembranzas da “Terra” e dos anos vividos,
entre elas a de Faustino Santalices, o virtuoso dese instrumento musical tan
galego como é a zanfona.


Morre a súa muller, e pouco despois morre Castrelito despois dunha longa
vida os 95 anos. As necrolóxicas de ámbolos dous no diario madrileño ABC, levan
o mote: “él que fue importante torero gallego”.


Noticias de Piñeiro. El club
artístico de Ribadavia, sopla 100 velas.


“En la década de los treinta fue el ágora donde se comentaban idelogías y
proyectos y desde su tribuna se escucharon las voces del sacerdote agrarista
Basilio Álvarez, el prehistoriador López Cuevillas, Álvaro de las Casas y D.
Ramón Otero Pedrayo. Asimismo actuó como anfitriona de cuanta personalidad
digna de tal nombre nos visitara y en sus salones tuvieron una cálida acogida
el ribeirán Eladio Rodríguez, presidente de la Academia Galega, el político
Calvo Sotelo, el aviador Piñeiro, José Antonio Primo de Rivera, el diplomático
ribadaviense Meruéndano Arias, el torero Castrelito y la miss Orense Marujita
Iglesias”.


17-2-1926. “El Adelanto” de
Salamanca.


“Suscripción benéfica para aficionado herido en la capea de Bejar.
“Castrelito” 2 ptas. “El Niño de la Audiencia” 1 pta”.

ASISTENTES AO BANQUETE DE CASTRELITO (marcado con una cruz)
19-11-1926 (Touradas). “El Pueblo
Gallego”. Información Rexional. Ribadavia. Banquete a Castrelito.


“Con numerosa representación de tódalas  sociais 
verificouse o banquete no clube, adicado ao diestro ribeirán Manuel
Rodríguez “Castrelito”, como homaxe aos éxitos de este toureirona última
tempada.


Antre os comensais figuraban os alcaldes de Ribadavia e de Castrelo de
Miño, D. Manuel Freijido Davila e D. Alejandro Ferrer.


A hora dos bride, fixeron uso da palabra don Ramón Freijido, don
Hermenegildo Rodríguez, o empresario da praza de touros de ésta vila Sr.
García, Don Ramiro Lueiro Rey  e don
Antonio Buján.


Noso xove amigo o poeta D. Mario Canda, deu letura de uns versos en galego,
maxistralmente feitos, que lle valiron os efusivos parabéns de tódolos presentes.
“Castrelito emocionado pola magnitude do acto na súa honra, agradeceu a homaxe.


O fotógrafo Sr. Chao, impresióo varias placas trasladandose logo unha
comisión a Castrelo, para entregar un ramo de frores á nai do toureiro galego,
facendóo o director de “El Ribadaviense”, no nome de todolos asistentes ao
banquete.


Rematou a festa con un animadísimo baile nos salóns do clube. Entre o gran
número de adhesións lidas figuraba unha moi expresiva de Sánchez Mejías”.


18-7-27. “El Correo Gallego” de
Ferrol. Orense. De foot-ball.


“Hoy en el campo del Xeltal de Ribadavia se disputará una preciosa copa de
plata, donada por el novillero Gallego Castrelito”.


Las Asociaciones de toreros en
1936..


“El 18 de julio de 1936 coexistian dos asociaciones de profesionales de
toros. Una de ellas era la Asociación de Matadores de Toros y Novillos…que se
encargaba de socorrere a los afiliados que sufrían algún tipo de discapacidad
física, a través de las comidas caritativas que anualmente proveía la
Institución… el 17 de abril eligió una nueva Junta Directiva bajo la
presidencia de D. Marcial Lalanda y en la cual figura como vocal Manuel
Rodríguez “Castrelito””.


9-3-2010. “La Región” de Ourense.
Datos de Enrique Bande nun artigo de Antonio Piñeiro.


“Castrelo de Miño, foi se cadra –no ano 1924- o primeiro deles. A este
seguirialle o pouco tempo un tal “Macarrillo”, que chegou a actuar en 1925
nunha tourada organizada pola Asociación da Prensa de Ourense, e
posteriormente, xa na década do cincuenta, un tal “Antoñete” nacido en Ribadavia,
ademáis de por el “Orensanito”, “O Cadete” ou “El niño de la blusa”.


1994. “ABC”. Esquela con la
muerte de la esposa de “Castrelito”


30-9-1996. “ABC”.  Muere a los 95 años Castrelito en el Escorial.

BIOGRAFÍA DE “CASTRELITO”, SEGÚN COSSÍO.


Se conoce popularmente como El
Cossío, a la enciclopedia taurina titulada “Los toros. Tratado técnico e
histórico”, dirigida por el académico José María de Cossío, y publicada por
primera vez en el año 1943. Es el tratado más extenso y documentado que existe
sobre las corridas de toros.


CASTRELITO


Rodríguez Trabazos (MANUEL) Castrelito. Matador de novillos, nacido en  Castrelo de Miño (Orense) el 29 de junio de
1902. Estudia muy bien la primera enseñanza, se dedica al comercio, por ser sus
padres comercientes, pero le invade la afición al toreo, hace sus escapadas a
las dehesas salamantinas y cerrados sevillanos, y viste por primera vez de
torero en la plaza de Tejares (Salamanca) en abril de 1924. El 26 de septiembre
de 1926 estoqueó dos novillos de Escobar en la plaza de Puente Vallecas,
quedando regularmente. Al año siguiente, 28 de junio, toreó en Mieres con
Raimundo Tato, matando aceptablemente dos novillos d Encinas. En Carabanchel se
presentó el 10 de julio de 1927 con novillos de Emilio García. Aunque demostró
algo de desconocimiento su labor fue valiente, haciendo cosas notables con la
muleta y capote. Castrelito empezó lidiando con coraje y deseos de subir, pero
pronto se le acabaron los arrestos, teniendo que limitarse a torear en plazas
de importancia escasísima.


Hacia 1937, decide no volver a torear y vive en Madrid espléndidamente, de
buenas representaciones industriales. Es muchacho correcto, serio, formal,
bueno y muy instruido.”

31-12-2016. “La Región” de
Ourense. “Ourense no tempo”.


TOREROS DEL PAÍS, por Rafael Salgado.


………………………………………………………………………………………………………………


“Para hacer justicia, ya que ha sido quien más fama alcanzó y más tiempo de
mantuvo en la profesión, es obligado citar a Manuel Rodríguez Trabazos,
“Castrelito”, nacido en Castrelo de Miño (1901) en el seno de una familia
dedicada, como no, “al ribero” (su padre Rafael era cosechero).


Comenzó su andadura oficial en el mundo de los toros, allá por el 1921, en
la plaza de Pontevedra, aportando algo de seriedad a los espectáculos cómicos
tan de moda en aquellos tiempos. Fue al año siguiente cuando tuvo sus primeras
corridas e incluso algún encontronazo con los novillos. Al menos en sus
primeros tiempos, contaba con otro gallego de fama en el mundo del toro, “Celita”,
quien ejerció de apoderado, colocándolo en carteles de prestigio en la
geografía nacional. La prensa da noticia de que al menos tres tardes en la
Monumental de Barcelona; en una de ellas sufrió su peor cogida, aunque por
fortuna sin consecuencias graves (1930). La plaza de  Vista Alegre (Bilbao), Málaga, Albacete y
cómo no las plazas gallegas de Pontevedra y A Coruña contaron en varias
ocasiones con el diestro ourensano.


Como es lógico, la plaza portátil ourensana también permitió disfrutar del
arte de “Castrelito”. Desde el año 24, raro fue el año en que no figuraba en el
cartel de los festejos, (en el 25 un novillo le dio un fuerte revolcón que se
quedó en el susto). Cuando se encontraba en la más alto de su carrera, y ya se
hablaba de tomar la alternativa, los sucesos del 36 vinieron a truncar sus
deseos (estaba previsto que Marcial Lalanda le diera la alternativa el la plaza
de A Coruña en agosto del 36). Continuó un tiempo como novillero, pero imagino
que ya con menos ilusión, por lo cual en 1940 se retiró en la plaza de toros de
Guadarrama (Madrid) en presencia de dos miembros de la familia más taurina del
país, Pepe y un jovencísimo Antonio Bienvenida. Decidió  quedarse a vivir en Madrid atendiendo sus
negocios, falleciendo en el Escorial en 1996.


Quizás las gestas de “Castrelito” fueran la causa de que otros ourensanos
saltaran al ruedo: en los 40: “Ardillita”, dueño de una carnicería en la calle
de Bedoya; el verinense (Nocedo del Valle) Emilio Sobrino García “el Torero” en
los 50, de quien dicen que si bien no era un portento en arte, si que estaba
sobrado de valentía, “O Carbonerito”, quien junto al primero del que tenemos
constancia forma el grupo de novilleros ourensanos. El primero al que me
refiero, no es otro que Benjamín González “El Orensanito” (también conocido por
el sobrenombre de “O Cadelo”), quien en 1911 realizó un serio intento de
dedicarse en exclusiva al toro. Fue un hombre muy querido en la ciudad y
reconocido trabajador, lo mismo hacía de matarife, que tocaba en la Banda
Municipal o ejercía si trabajo en el servicio de limpieza. Posiblemente este
pluriempleo fue una de las causas de que su larga carrera, dado que en 1915 aún
no había colgado las trastos, se limitara a plazas gallegas. La poca práctica
seguramente fue la responsable de que sus tardes estuvieran “divididas”, lo
mismo salía con una oreja, que lo amenazaban con quitarle las suyas. Lo que
nadie podía decir es que no pusiera empeño, ya que compaginaba el toreo de capa
con el salto de la garrocha, o se atrevía a colocar unas banderillas en el
arriesgado ejercicio de recibir al novillo “en silla”. Con Benjamín solían
comparecer como su cuadrilla varios aficionados ourensanos entre los que destacaba
por su arte con el capote Jesús Vázquez.


Ya como aspirantes, pero con cierto prestigio entre la afición ourensana,
hubo también profesionales de la bacerrada y las corridas cómicas. Tomás
Aparicio “Macarrillo”, fundador de la conocidísima pastelería del mismo nombre;
Quiroga, “El Lucas”, “Furruncho”, “Bembley” y “El Niño de la Burga” conseguía
congregar en la plaza a miles de espectadores llegando incluso a los 5.000 e
los espectáculos que organizaba durante las fiestas el gremio del comercio de la
ciudad”.


10-2-1927. “La Zarpa” de Ourense. MOSTACILLA (Poesía).


“Al leer en “El Orzán” – la reseña deportiva – me encontré  ¡maldito afán¡ con que nos importa “un can” –
el deporte acá “por riba” – y el cronista de deportes – nos dedica un parrafito
– diciendo que en estos nortes  – nos
alegran los recortes ceñidos de CASTRELITO.


Queridisimo cronista: – seguramente algún día – Orense y su vista
perspicaz, de periodista – hubo toros y alegría, – vio sombreros cordobeses –
recortadas taleguillas, – de Veragua grandes reses, – oro… y plata de Meneses –
mujeres de mantilla.


Y en hombros al CASTRELITO – llevamos los sus adeptos – y el deporte nos da
un pito, – y haciendo del ruedo un rito – somos el futbol ineptos, – por eso
cronista ¡oh cielo¡ – por nuestro amor al capote – le ha salido tan buen pelo –
al novillero CASTRELO – en este grandioso lete.


Por eso fuimos a Vigo – al match internacional – a ser de “aquello testigo
– una “docena” de amigos – llevando un tren especial. – por eso oculto escritor
– no entendemos ni “patá” – del deporte que en Riazor – le ha dado el día mejor
– a su equipo y a su “clac”.


Pero aquí (si no se enfada – si no ignora que es gazuza) – la afición es
alocada – y el toreo que le agrada – es de toros de merluza”.


Man D`uval.

B I B L I O G R A F Í A.


Martínez Cerredelo, Edelmiro: “La
Prensa en Xinzo de Limia, século XX (1911-1925)”.


Cossío, José Mª de: “Los toros.
Tratado técnico e histórico”, 1943.


ABC de Madrid.


ABC de Sevilla.


Blog de Acebedo.


Blog de Benito.


“EL Adelanto” de Salamanca.


Biblioteca virtual de la ciencia
histórica.


“El Castellano” de Toledo.


“El Correo de Galicia. Órgano de
la colectividade gallega en la República Argentina” de Buenos Aires.


“El Correo Extremeño” de Badajoz.


“La Correspondencia” de Valencia.


“El Defensor” de Córdoba.


“Diario de Alicante”.


El día” de Alicante.


“El Diario de Pontevedra”.


“El Diario de Valencia”.


“El Eco” de Santiago.


“La Fiesta Brava” de Barcelona.


“EL financiero. Diario de
economía nacional y de información general”. Madrid.


Galiciana. Biblioteca digital.


“El Heraldo Gallego” de
Ribadavia.


“EL Heraldo de Madrid”.


“EL Heraldo de Zamora”.


“Hoja oficial de la Provincia de
Barcelona”


“El Imparcial”.


“La Libertad” de Madrid.


“La Libertad” de Valladolid.


“La Lidia” de Madrid.


“El Luchador” de Alicante.


“Mundo Depotivo”.


“La Noche”


Lanotadiscordante.com


“La opinión” de Madrid.


“El Orzán” de la Coruña.


“El Pueblo Gallego”.


“El Pueblo” de Valencia”.


“El Progreso” de Lugo.


“La Provincia” de Lugo.


“Las Provincias” de Valencia.


“La Región” de Ourense.


“La Región” de Oviedo.


“El Telegrama del Rif” de
Melilla.


“The Times” de Madrid.


“La Voz de Asturias”.


“La Voz de Castilla” de
Salamanca.


“La Voz” de Córdoba.


“La Voz” de Cuenca.


“La Voz” de Madrid.


“La Voz” (periódico republicano)
de Madrid.

PARA COMENZAR, POLO MENOS O CONCELLO DEBERA DE POÑER UNHA PLACA NA CASA DE NACEMENTO DE «CASTRELITO» O HOME QUE DEU A COÑECER O CONCELLO DE CASTRELO POR TODA A XEOGRAFÍA NACIONAL.

LUIS  DE  ALBÍN   2017


 [L1]
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

6 + 2 =