ambulantes e moinantes na parroquia de Macendo

  AMBULANTES  E MOINANTES NA PARROQUIA DE MACENDO. A intención deste artigo é comentar sobre a xente de oficio, que viñan de fora da Parroquia, e tamén algunha xente de aquí, que tiñan todos eles a condición de que cubrían certas necesidades  das que non dispuña a veciñanza, e tamén  que … Continue reading "ambulantes e moinantes na parroquia de Macendo"

Read More